Skateboarding videos
RYAN ALVARO JOSH REYES JACOB WALDER WARCO TOUR AZ 2012
RYAN ALVARO JOSH REYES JACOB WALDER WARCO TOUR AZ 2012#SHORTS #skateboarding#SHORTS #SKATEBOARDING #SKATEBOARDINGISFUN #LESKATEBOARDS #COWTOWN #SKATESPOT #shenzhen #shenzhenchina #china skateboarding #WARCO #WARCOSKATE #ARIZONA #CALIFORNIA #cinematographer #videographer #skatespots #HCX1000 #CANON #CANON90D #CENTURYFISHEYE #MK1 #MK1LENS #fisheyelens #YTSKATE #YTSKATESHORTS
Posted by: TDR Films