Skateboarding videos
I Went Skateboarding Without A Helmet and That's Ok
I Went Skateboarding Without A Helmet and That's Ok🎨 MY ART/VLOG CHANNEL: https://www.youtube.com/watch?v=AAtYapC5GTg&t=1s πŸ›Ή MY SHOP: https://progressdaily.com ✍️ MY INSTAGRAM: https://www.instagram.com/johnhill/ πŸ“ˆ PROGRESS DAILY CHANNEL: https://www.youtube.com/channel/UC098cPKS29d0aqWmGGlqz8g 🐀 TWITTER: https://twitter.com/johnhilltube 🌐 FOLLOW OUR BRAND: https://www.instagram.com/progressdailynyc/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 🎡 I use all my music from here ➑️ https://goo.gl/cw48p1 AMAZING For Youtubers --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 🀝BUSINESS EMAIL: johnhill@progressdaily.com --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- πŸ›Ή ALL MY SKATEBOARD GEAR: http://theshredquarters.com/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- πŸŽ’CAMERA GEAR I USE: πŸ“· CAMERA: https://amzn.to/2VVLb8U πŸ“Έ LENS: https://amzn.to/3mf8rJw βš”οΈ TRIPOD: https://amzn.to/3ANjXzW 🎀 ON CAMERA MIC: https://amzn.to/3mbPaZC ⬛️ HARDDRIVES (for footage): https://amzn.to/2VXheoW --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 🎨 ARTIST GEAR I USE: πŸ’» IPAD: https://amzn.to/3mcVj7M ⽴ IPAD STAND: https://amzn.to/3yRziPk πŸ“’ SKETCH PAD: https://amzn.to/2UrkzvD ⚫️ BLACK MARKER: https://amzn.to/3CO6yJE 🎨 MARKERS: https://amzn.to/3AUEVwV 🟣 ADOBE: Premiere Pro | Illustrator | Photoshop --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- πŸ‡―πŸ‡΅ MANGA I RECOMMEND TO NEW READERS: βš“οΈ ONE PIECE: https://amzn.to/3mbYOeA βš”οΈ VINLAND SAGA: https://amzn.to/37UzLEF πŸ‘Š ONE
Posted by: John Hill