Skateboarding videos
Chicago Skateboarding All Starz Vol 2
Featuring @yabuggin.b @timjmz @pilsen_diamond @skoach_ @segatronmedia @y0babyyyyyy @trabisan @selo2x @muyyychingon @chazortiz @adolfofranco_100 @smarterthantheaveragejoe @thesunisyoung @icouldbedown @evanseverinsen
Posted by: Skatematic